Du kan kontakta Lisbeth i alla föreningens ärenden!

 

 

OBS! Adressändring

 bör anmälas till Christina Kaltiokallio tfn 040 5634766 el. Läppgatan 43 B5, 10320 Karis (inte till förbundet) även angående tidningen ”Vi hörs.

 

Ordförande: 

Erik Munsterhjelm

040 830 5231

erik.munsterhjelm@gmail.com

 

 

Viceordförande:

Göran Nordström

            per textmeddelande 040 703 1888

         eller kvällstid per telefon till frun Monika 040 017 3686

kaygoran48@gmail.com

 

 

Sekreterare och verksamhetsledare

Batteriförmedling:

Lisbeth Faldetta

045 181 1880

 lisbethfaldetta@hotmail.com

 

 

 

 

Medlemssekreterare: 

Christina "Kia" Kaltiokallio

040 563 4766

kia.kaltiokallio@gmail.com

medlem.horsel2016@outlook.com

 

 

Kassör:

Bodil Selenius

045 652 6508

bodil.selenius@gmail.com

 

 

 

 

                                      Styreslsemedlemmar:

 

Märtha Laine

050 372 4122

marthalaine69@gmail.com

 

 

 

 

 

Marina Strömberg

050 373 7686 

marina.stromberg71@gmail.com

 

                      Föreningens e-mail:

                                medlem.horsel2016@outlook.com