Svenska Hörselskadade i Västnyland rf heter nu Hörselföreningen i Västnyland rf.

Hörselföreningen i Västnyland rf är medlem i Svenska Hörselförbundet rf.

Föreningen grundades år 1987. Medlemsantal 31.12.2017: 466 st.

Målsättning: verksamhet som är lärande och uppbyggande, underhållande och uppmuntrande i mån av möjlighet över hela området. Transport ordnas till aktiviteterna med samåkning eller hyrd buss.

Medlemmarna får handledning och hjälp med sina hörhjälpmedel av hörselrådgivarna.

Cirkulär skickas till medlemmarna två gånger per år, ett på våren och ett på hösten.