Välkommen till Hörselföreningen i Västnyland rf

Annons

Vi välkomnar nya krafter för viktiga uppdrag:

  • en ORDFÖRANDE för verksamhetsåret 2024, att väljas av höstmötet i Ekenäs den 14.10.2023.
  • en VERKSAMHETSLEDARE (arbetstid 10h / vecka) med början från 1.1.2024 eller enligt överenskommelse, att utses av styrelsen när lämplig kandidat hittats.

Är Du intresserad eller känner Du en lämplig kandidat
– välkommen att kontakta oss:
Tor Wernér, hedersordf., tfn 040 0815 708 (om ordförandeuppdraget, före 14.10.)
Eva-Ida Aminoff, verksamhetsled., tfn 045 1811 880 (båda uppdragen)

Cirkulär 

Efter en extralång tid med sommartemperaturer får vi hälsa er välkomna tillbaka till föreningsverksamheten. Här kommer info om höstens planerade aktiviteter! Cirkulärets baksida är igen fylld med viktiga adresser och telefonnummer samt datum för höstens hörselrådgivningar.
Spara cirkuläret, så har du informationen till hands när du behöver den.
Föreningens annonser införs liksom tidigare i Västra Nyland, Etelä-Uusimaa och Kirkkonummen Sanomat samt på vår hemsida (www.vastnyland.horsel.fi).
I Svenska hörselförbundets medlemstidning Vi hörs samt på förbundets hemsida www.horsel.fi hittar man värdefull hörselinformation.

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE lördagen den 14.10. kl. 14–16:30 på restaurang Villa Smakhus, Seminariestigen 6, Ekenäs. Hörselrådgivning kl. 13–14. På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vi får höra om Vänverksam- heten som ordnas av FRK Karis-Pojo avd. och diakonin inom Karis-Pojo svenska församling. Dessutom lotteri, servering samt hörselslinga och skrivtolkning.
För att kunna beräkna serveringen behövs förhandsanmälan senast måndagen den 9.10. till Kia Kaltiokallio, tfn 040 563 4766 e-post kia.kaltiokallio@gmail.com eller till Eva-Ida Aminoff, tfn 045 1811 880 e-post aminoff.eva@gmail.com.

På höstmötets agenda finns val av ordförande för följande verksamhetsår. Vår nuvarande ordförande Erik Munsterhjelm har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Om det finns förslag till en efterföljare för Erik – kontakta då styrelsen eller verksamhetsledaren så fort som möjligt!

Caféträff måndagen den 30.10. kl. 17–19:30 i festsalen vid Pojo bibliotek, Centrumpromenaden 4, Skuru. Hörselrådgivning, föreningsinfo, servering. Vi strävar till att ha både hörselslinga och skrivtolkning på träffen. Dick Lundmark, Kuulotekniikka Oy, informerar om vad som är aktuellt inom området hörselhjälpmedel.
Alla är hjärtligt välkomna, också de som inte ännu är medlemmar. För serveringens skull ber vi ändå om förhandsanmälan senast fredagen den 27.10. till Kia Kaltiokallio eller Eva-Ida Aminoff, se möteskallelsen ovan.

Syn- och hörseldag onsdagen den 15.11. kl. 14–17 i Församlingshemmet, Larssonsvägen 1, Ekenäs i samarbete med Svenska Synskadade i Västnyland r.f. Båda föreningarna informerar om sin verksamhet i början av tillfälle och Dick Lundmark berättar om hörselhjälpmedel. Hörselrådgivning, skrivtolkning. Utställning och förevisning av syn- respektive hörselhjälpmedel.
Välkomna förbi på ”öppet-hus”-basis, vi bjuder på en enklare kaffeservering med tilltugg, så ingen förhandsanmälan behövs.

TRADITIONELLT JULSAMKVÄM med program lördagen den 9.12. kl. 15–19 på Hotel Sea Front, Vitsippsgatan 2, Ekenäs. Julsånger och -musik, ett ord inför julen, besök av jultomten, uppvaktningar och sist dansmusik med Reinhold Johansson. Hörselslinga och skrivtolkning.
Obs! Tag med en liten julklapp! Festens pris 25 €. Förhandsanmälan behövs senast fredagen den 1.12. och från detta datum är anmälan bindande. Anmälningar till Kia Kaltiokallio eller Eva-Ida Aminoff, se möteskallelsen ovan.

*Uppgifterna i cirkuläret ges med förbehåll för ändringar*
Hjärtligt välkomna med på föreningens evenemang!
Styrelsen och verksamhetsledaren i september 2023

VÅR FÖRENING

Hörselföreningen i Västnyland rf är medlem i Svenska Hörselförbundet rf.

Föreningen grundades år 1987.

 

MÅLSÄTTNING

Verksamhet som är lärande och uppbyggande, underhållande och uppmuntrande i mån av möjlighet över hela området. Transport ordnas till aktiviteterna med samåkning eller hyrd buss.

Medlemmarna får handledning och hjälp med sina hörhjälpmedel av hörselrådgivarna.

Cirkulär skickas till medlemmarna två gånger per år, ett på våren och ett på hösten.

BATTERIFÖRMEDLING

Vi hänvisar också till Batteriservice Egil www.egil.fi

De har Rayovac batterier som skickas hem med post.

Föreningen samarbetar med Egil, för att få rabatt sätt in koden HFV17.

Hörselrådgivning

 

Vid behov kontakta en hörselrådgivare!

HÄNDELSEKALENDER

september 2023

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Evenemang under september

1st

Inga evenemang
Evenemang under september

2nd

Inga evenemang
Evenemang under september

3rd

Inga evenemang
Evenemang under september

4th

Inga evenemang
Evenemang under september

5th

Inga evenemang
Evenemang under september

6th

Inga evenemang
Evenemang under september

7th

Inga evenemang
Evenemang under september

8th

Inga evenemang
Evenemang under september

9th

Inga evenemang
Evenemang under september

10th

Inga evenemang
Evenemang under september

11th

Inga evenemang
Evenemang under september

12th

Inga evenemang
Evenemang under september

13th

Inga evenemang
Evenemang under september

14th

Inga evenemang
Evenemang under september

15th

Inga evenemang
Evenemang under september

16th

Inga evenemang
Evenemang under september

17th

Inga evenemang
Evenemang under september

18th

Inga evenemang
Evenemang under september

19th

Inga evenemang
Evenemang under september

20th

Inga evenemang
Evenemang under september

21st

Inga evenemang
Evenemang under september

22nd

Inga evenemang
Evenemang under september

23rd

Inga evenemang
Evenemang under september

24th

Inga evenemang
Evenemang under september

25th

Inga evenemang
Evenemang under september

26th

Inga evenemang
Evenemang under september

27th

Inga evenemang
Evenemang under september

28th

Inga evenemang
Evenemang under september

29th

Inga evenemang
Evenemang under september

30th

Inga evenemang

BLI MEDLEM

Medlemskap
Samtycke

RÅDGIVNING

Hörselrådgivning ordnas i allmänhet också före alla våra medlemsträffar!

Du kan gärna kontakta våra hörselrådgivare direkt! Vi ställer upp efter bästa förmåga!

Våra hörselrådgivare

Hangö

Göran Nordström, per textmeddelande 040 703 1888 el. per telefon till frun Monikas telefon 040 017 3686,  e-post kaygoran48@gmail.com

Karis

Lisbeth Faldetta
tfn
050 595 1391,
e-post: lisbethfaldetta@hotmail.com

Clara Westerlund-Horttana
tfn
040 097 0052
e-post: clarawh60@gmail.com

Guy Wallin
tfn 040 848 6239

Kia Kaltiokallio
tfn
040 563 4766
e-post: kia.kaltiokallio@gmail.com

Kari Horttana
tfn 040 670 5745

Kyrkslätt 

Linnea Mynttinen
tfn 040 526 2040
e-post: linnamynttinen@gmail.com

 

Ta kontakt!

Ordförande

Erik Munsterhjelm
040 830 5231
erik.munsterhjelm@gmail.com

Viceordförande

Göran Nordström
per textmeddelande 040 703 1888
eller kvällstid per telefon till frun Monika 040 017 3686
kaygoran48@gmail.com

Verksamhetsledare

Eva-Ida Aminoff
045 181 1880
aminoff.eva@gmail.com

Medlemssekreterare

Christina ”Kia” Kaltiokallio
040 563 4766
kia.kaltiokallio@gmail.com
medlem.horsel2016@outlook.com

Kassör

Bodil Selenius
045 652 6508
bodil.selenius@gmail.com

Styreslsemedlemmar

Märtha Laine
050 372 4122
marthalaine69@gmail.com

Lisbeth Faldetta
050 595 1391
Lisbethfaldetta@hotmail.com

Marika Faldetta
050 5626941
mfaldetta@outlook.com

Har du frågor?

Lämna gärna ett meddelande!

Frågor
Samtycke

 

Föreningens e-mail

medlem.horsel2016@outlook.com