Välkommen till Hörselföreningen i Västnyland rf

Hörselföreningen i Västnyland r.f.                 Medlemscirkulär 1/2023

Bästa föreningsmedlem!

Här kommer vårsäsongens program som vi hoppas Du finner inspirerande. Bifogat finns också ett infoblad med styrelsemedlemmarnas, hörselrådgivarnas och verksamhetsledarens kontaktuppgifter samt schema över plats, datum och tid för hörselrådgivningarna. Bankgiro för medlemsavgiften finns med i brevet. Den kan, som tidigare, också betalas på våra möten och träffar – ta i så fall med bankgirot, för där finns referensnummer och summa!

Spara cirkuläret, så finns informationen nära till hands! Följ med vår annonsering i tidningarna Västra Nyland, Etelä-Uusimaa och Kirkkonummen Sanomat samt på vår hemsida (www.vastnyland.horsel.fi). Vårt Facebook-konto kommer att förnyas. Hörselförbundets tidning Vi hörs innehåller också nyttig information.

KALLELSE TILL VÅRMÖTE lör. den 18.3.2023 på restaurant Villa Smakhus, Seminariestigen 6, Ekenäs kl. 14-16. Hörselrådgivning kl. 13-14. På mötet stadgeenliga ärenden, minnesstund, servering, lotteri. Vår medlem Eva Aaltonen deltar i Svenska hörselförbundets hörselrådgivarutbildning och berättar om sina intryck från kursen. Ingåpolitikern Henrik Wickström, styrelsens II vice ordf. samt fullmäktigemedlem i Västra Nylands välfärdsområde, talar. T-slinga, skrivtolkning. Förhandsanmälning senast lör. den 11.3. till verksamhetsledare Eva-Ida Aminoff, tfn 045 1811 880 eller e-post aminoff.eva@gmail.com

Caféträff ons. den 19.4. kl. 17–19 på Knipnäs Hyvän olon keskus (matsalen, 1. vån.) Fågelsången 1, Ekenäs. Hörselrådgivning, föreningsinfo, servering. Dick Lundmark, Kuulotekniikka Oy, berättar om ”Hörapparater nu – samhällets aktuella erbjudanden”. Tslinga och skrivtolkning. Också ickemedlemmar är hjärtligt välkomna med på träffen! Kanske känner Du någon som vill följa med? Förhandsanmälning senast den 12.4. till medlemssekreterare Kia Kaltiokallio, tfn 040 563 4766 eller per e-post medlem.horsel2016@outlook.com

Kyrksöndag den 23.4. i Sjundeå S:t Petri kyrka, Svidjavägen 51, Sjundeå kby. Mässan med t.f. kyrkoherde Roger Rönnberg börjar kl. 12. Efteråt dricker vi kyrkkaffe och kyrkvaktmästare Marina Grotell berättar om kyrkans historia. Kyrksöndagen arrangeras i samarbete med Karis Pensionärer r.f. I Sjundeå kyrka finns t-slinga och mässan skrivtolkas. Om samåkning till Sjundeå kyrka kan du kontakta vår sekr. Lisbeth Faldetta tfn. 050 595 1391

Sommarutfärd med abonnerad buss till de gamla bruksorterna Tykö (fi. Teijo) och Mathildedal i Salo mån. den 5.6. En halvdagsutfärd där vi bl.a. besöker den gamla stenkyrkan i Tykö (Finlands minsta), får guidning både i bussen och utanför – och naturligtvis äter vi en god lunch tillsammans. Start tiotiden från Karis Resecenter och vi plockar som vanligt upp deltagare längs rutten. Vi återkommer i annonser med närmare program och tidtabell! Deltagaravgift 30 €. Bindande anmälan senast den 26.5. till Eva-Ida Aminoff, tfn 045 1811 880, e-post aminoff.eva@gmail.com eller till Kia Kaltiokallio, tfn 040 5634 766, e-post medlem.horsel2016@outlook.com

Andra projekt under planering är bl.a.

-Besök av Hörselbilen (Kuuloauto) i Ekenäs och Hangö i samarbete med Kuuloliitto ry. och Länsi-Uudenmaan Kuulo ry.

-Teaterföreställning med t-slinga och möjligen skrivtolkning på Kulturhuset Karelia i Ekenäs eller Fokus i Karis. Arrangeras så fort en lämplig pjäs dyker upp på någonderas repertoar.

Kom så gärna med Dina kommentarer och förslag till program.

Väl mött!

Obs! Uppgifterna i cirkuläret ges med förbehåll för ändringar.

Styrelsen och verksamhetsledaren i februari 2023

VÅR FÖRENING

Hörselföreningen i Västnyland rf är medlem i Svenska Hörselförbundet rf.

Föreningen grundades år 1987.

 

MÅLSÄTTNING

Verksamhet som är lärande och uppbyggande, underhållande och uppmuntrande i mån av möjlighet över hela området. Transport ordnas till aktiviteterna med samåkning eller hyrd buss.

Medlemmarna får handledning och hjälp med sina hörhjälpmedel av hörselrådgivarna.

Cirkulär skickas till medlemmarna två gånger per år, ett på våren och ett på hösten.

BATTERIFÖRMEDLING

Vi hänvisar också till Batteriservice Egil www.egil.fi

De har Rayovac batterier som skickas hem med post.

Föreningen samarbetar med Egil, för att få rabatt sätt in koden HFV17.

Hörselrådgivning

 

Vid behov kontakta en hörselrådgivare!

HÄNDELSEKALENDER

maj 2023

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Evenemang under maj

1st

Inga evenemang
Evenemang under maj

2nd

Inga evenemang
Evenemang under maj

3rd

Inga evenemang
Evenemang under maj

4th

Inga evenemang
Evenemang under maj

5th

Inga evenemang
Evenemang under maj

6th

Inga evenemang
Evenemang under maj

7th

Inga evenemang
Evenemang under maj

8th

Inga evenemang
Evenemang under maj

9th

Inga evenemang
Evenemang under maj

10th

Inga evenemang
Evenemang under maj

11th

Inga evenemang
Evenemang under maj

12th

Inga evenemang
Evenemang under maj

13th

Inga evenemang
Evenemang under maj

14th

Inga evenemang
Evenemang under maj

15th

Inga evenemang
Evenemang under maj

16th

Inga evenemang
Evenemang under maj

17th

Inga evenemang
Evenemang under maj

18th

Inga evenemang
Evenemang under maj

19th

Inga evenemang
Evenemang under maj

20th

Inga evenemang
Evenemang under maj

21st

Inga evenemang
Evenemang under maj

22nd

Inga evenemang
Evenemang under maj

23rd

Inga evenemang
Evenemang under maj

24th

Inga evenemang
Evenemang under maj

25th

Inga evenemang
Evenemang under maj

26th

Inga evenemang
Evenemang under maj

27th

Inga evenemang
Evenemang under maj

28th

Inga evenemang
Evenemang under maj

29th

Inga evenemang
Evenemang under maj

30th

Inga evenemang
Evenemang under maj

31st

Inga evenemang

BLI MEDLEM

Medlemskap
Samtycke

RÅDGIVNING

Hörselrådgivning ordnas i allmänhet också före alla våra medlemsträffar!

Du kan gärna kontakta våra hörselrådgivare direkt! Vi ställer upp efter bästa förmåga!

Våra hörselrådgivare

Hangö

Göran Nordström, per textmeddelande 040 703 1888 el. per telefon till frun Monikas telefon 040 017 3686,  e-post kaygoran48@gmail.com

Karis

Lisbeth Faldetta
tfn
050 595 1391,
e-post: lisbethfaldetta@hotmail.com

Clara Westerlund-Horttana
tfn
040 097 0052
e-post: clarawh60@gmail.com

Guy Wallin
tfn 040 848 6239

Kia Kaltiokallio
tfn
040 563 4766
e-post: kia.kaltiokallio@gmail.com

Kari Horttana
tfn 040 670 5745

Kyrkslätt 

Linnea Mynttinen
tfn 040 526 2040
e-post: linnamynttinen@gmail.com

 

Ta kontakt!

Ordförande

Erik Munsterhjelm
040 830 5231
erik.munsterhjelm@gmail.com

Viceordförande

Göran Nordström
per textmeddelande 040 703 1888
eller kvällstid per telefon till frun Monika 040 017 3686
kaygoran48@gmail.com

Verksamhetsledare

Eva-Ida Aminoff
045 181 1880
aminoff.eva@gmail.com

Medlemssekreterare

Christina ”Kia” Kaltiokallio
040 563 4766
kia.kaltiokallio@gmail.com
medlem.horsel2016@outlook.com

Kassör

Bodil Selenius
045 652 6508
bodil.selenius@gmail.com

Styreslsemedlemmar

Märtha Laine
050 372 4122
marthalaine69@gmail.com

Lisbeth Faldetta
050 595 1391
Lisbethfaldetta@hotmail.com

Marika Faldetta
050 5626941
mfaldetta@outlook.com

Har du frågor?

Lämna gärna ett meddelande!

Frågor
Samtycke

 

Föreningens e-mail

medlem.horsel2016@outlook.com